top of page

Publikationer

Just nu arbetar jag på min första monografi som fördjupar resultaten från min doktorsavhandling genom ett känslohistoriskt perspektiv. Den preliminära titeln är Jewish Feelings in the City: Emotional Topography and Power Relations in Modern Stockholm och monografin kommer ges ut 2024 inom serien The City as Place hos Peter Lang Publishing. Utgivningen är finansierad av stipendier från Per Lindecrantz fond via Göteborgs universitet, Samfundet S:t Erik, and Åke Wibergs stiftelse

 

Mina tidigare publikationer utforskar genusrelaterade urbana rum, judiska/icke-judiska dialoger om och i judiska rum, migrationen av religiösa rum och rumsliga metoder för vetenskaplig omdefiniering av judiska identifikationer i moderna Stockholm. Studierna har blivit publicerade i internationella, referentgranskade tidskrifter, på digitala forskningsplattformar och i populärvetenskapliga böcker.  

Akademiska publikationer

pic4_edited_edited.jpg

Vetenskaplig artikel

2024

Revisiting space and emotion: New ways to study buildings and feelings (med Dr Sophie Cooper, Queen's University Belfast)

jewish studies.png

Bokkapitel

2022

The GIS prism: Beyond the Myth of Stockholm's Ostjuden

pic1_edited.jpg

Vetenskaplig artikel

2020

Staging the Jewish Bourgeois Home: Women as Consumers and Producers of Diverse Public Spaces in Stockholm at the beginning of the twentieth century

pic4_edited_edited.jpg

Vetenskaplig artikel

2020

'Carried to His Last Rest': Public Funerals as Jewish/non-Jewish Spaces in Modern Stockholm

historycompass_edited.jpg

Vetenskaplig artikel

2023

Revisiting space and emotion: New ways to study buildings and feelings (med Dr Sophie Cooper, Queen's University Belfast)

ESS_edited.jpg

Vetenskaplig artikel

2022

Atmospheres of the other: Building and feeling Stockholm's orthodox synagogue

pic2_edited.jpg

Vetenskaplig artikel

2020

The Construction of the Great Synagogue in Stockholm, 1860-1870: A Space for Jewish and Swedish-Christian Dialogues

Emergence%20VIII%202016_edited.jpg

Vetenskaplig artikel

2016

A Trio of Case Studies Challenging the Assumption that the Jewish Community in Stockholm was Spatially Separated, 1933-1940s

Andra publikationer

csm_Logo_mscj_b7466b84f0.png

Temanummer

2024

Jews, Europe, and the Business of Culture, i Jewish Culture and History (med Dr Anders Houltz och Dr Benito Peix Geldart, Centrum för Näringslivshistoria)

pic4_edited_edited.jpg

Temanummer

2023

Jews, Europe, and the Business of Culture, i Jewish Culture and History (med Dr Anders Houltz och Dr Benito Peix Geldart, Centrum för Näringslivshistoria)

images.jpeg

Temanummer

2024

Jews, Europe, and the Business of Culture, i Jewish Culture and History (med Dr Anders Houltz och Dr Benito Peix Geldart, Centrum för Näringslivshistoria)

Andra publikationer

csm_Logo_mscj_b7466b84f0.png

Artikel

2024

Introduction: Jewish Migrations and their Effect on Modern Urban Cultures (with Susanne Korbel)

central_european history.jpeg

Artikel

2024

The Streets Echoed with Chants: The Urban Experience of Post-War West Berlin by Laura Bowie (2022)

medaon-upload_1200x630-337x0x1023x686.jpeg

Artikel

2023

Digital means for democratic research: Towards a design for mapping a Jewish Europe beyond the Holocaust (with Susanne Korbel)

report.png

Workshoprapport

2021

Marcus Ehrenpreis in an international context

IMG_3523.jpg

Bokkapitel

2020

Synagogan: Ett nav för olika judiska identiteter

images.jpeg

Artikel

2024

Introduction: Minorities and Gender in Contested Urban Spaces, 1750-1950 (with Sophie Cooper)

pic4_edited_edited.jpg

Artikel

2023

Introduction: Jews, Europe, and the Business of Culture (with Benito Peix Geldart and Anders Houltz)

hej.png

Essä

2022

Bland bröllopsklänningar, begravningsvagnar och shoppingkvitton: judiska kvinnor i Stockholm under 150 år

respons.png

Recension

2021

Mångfasetterat men entonigt om svensk-judisk historia

Bild%25202020-10-15%2520kl_edited.jpg

Källanalys

2019

The Heinrich Barth Straße Synagogue and the Transnational Links between Stockholm and Hamburg

bottom of page