top of page

Undervisning

Jag undervisar på Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet. Jag föreläser och håller seminarier kring urbanhistoria, judiska studier, europeisk historia, digital humaniora, kulturarv, historiska metoder, och vetenskapsteori. Jag har skapat moduler för studenter på det historiska fil.kand.-programmet och lärarprogrammet - skrolla ner för mer information. Jag handleder även historiastudenters C-uppsatser inom modern historia, urbanhistoria, migration, musiketnologi och kulturell interaktion. Jag undervisar på både svenska och engelska. 

Min pedagogiska utbildning kommer från University of Southampton (Storbritannien) och Göteborgs universitet, och jag bygger min undervisning kring studenternas egna arbete med källmaterial. För att uppmuntra metodisk kreativitet får studenterna arbeta med en rad olika källor under seminarierna: från kvitton och mantalslängder till personliga brev, nyhetsartiklar och materiella objekt. Studenter som tar mina kurser kan förvänta sig kortare föreläsningar som följs av uppgifter, gruppdiskussioner och presentationer i klassen. 

Jag har undervisat följande kurser på Göteborgs universitet:

EU1330 Forskningsmetod i Europakunskap, Europaprogrammet (obligatorisk kurs; föreläsare; seminarieledare)

EU1540 Kandidatuppsats, Europaprogrammet (examinator)

EU2114 European Integration in Theory and Practice, MA European Studies (obligatorisk kurs; seminarieledare)

EU4500 Magisteruppsats, MA European Studies (examinator)

HI1114/HI1210 Historia fortsättningskurs, Historia kandidatprogrammet (obligatoriska och valbara moduler; föreläsare; seminarieledare)

HI1116 Historia fördjupningskurs, Historia kandidatprogrammet (uppsatshandledare)

HI2120 Teoretiska och metodiska perspektiv i historievetenskapen, Historia Masterprogrammet (obligatorisk kurs; seminarieledare)

HI2180 Therapy of Conflictual Histories, Historiekurs på Masternivå (valbar kurs; samordnare; föreläsare)

KA1230 Kulturarvspedagogik, Kulturarvsstudier kandidatprogrammet (obligatorisk kurs; föreläsare; seminarieledare)

LGHI61 Aktuella historievetenskapliga perspektiv, Lärarutbildningen (obligatorisk kurs; seminarieledare)

Kurser

2021 - nuvarande

SPEKTAKEL PÅ GATAN: MAKT OCH MINORITETER I DEN MODERNA STORSTADEN

Institutionen för historiska studier 

Göteborgs universitet

Jag har utvecklat och undervisar den tematiska modulen som är en del av institutionens historiakurs HI1210 "Historia fortsättningskurs". Modulen introducerar modern, europeisk urbanhistoria genom att undersöka de aktörer som skapade stadens topografi, och hur judar och kvinnor genom fysiska platser och kroppsliga rörelser manövrerade och utmanade deras position i staden.

2021

FRÅN GHETTO TILL MUSEUM: TEORI OCH METOD FÖR JUDISKA STUDIER

Institutionen för historiska studier 

Göteborgs universitet

Jag utvecklade och undervisade den tematiska modulen som är en del av institutionens historiakurs LGHI61 "Aktuella historievetenskapliga perspektiv" på lärarutbildningen. Modulen introducerade judiska studier från ett tvärvetenskapligt perspektiv under lärarstudenternas sista läsår inom historia. Kursen gav exempel från bland annat postkolonialism, minnesstudier och urbanhistoria. 

Utbildning

2021 -2022

HÖGSKOLEPEDAGOGIK 1-3

Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)

Göteborgs universitet

Jag har gått universitetets kurser PIL101, PIL102 och PIL103 i högskolepedagogik som fokuserade på undervisningsteorier och -metoder, etik och lagar, samt läroplaner och kursarbete inom humanistiska discipliner. Jag har också genomfört en forskningsstudie kring användandet av digitala hjälpmedel för studenters självreflektion. 

2016

INTRODUKTION TILL UNDERVISNING 1

Doktorandsprogrammet

University of Southampton

Kursen gav teoretisk och praktisk utbildning kring seminariepedagogik. 

bottom of page