top of page

En utmaning mot antagandet att 

Stockholms judar 

var rumsligt separerade

Sammanfattning

Hugo Valentins reviderade bok Judarna i Sverige från 1964 är ett standardverk över judiskt liv i Sverige. I hans bok beskriver Valentin den judiska befolkningen i Stockholm efter emancipationen som fragmenterad, delad mellan två större grupper: en etablerad, integrerad grupp med tysk bakgrund som ses som "svenska judar" och gruppen "polacker" som kommer från Östeuropa och är ortodoxa och fattiga. Sedan publikationen av Valentins bok har grupperna uppfattats som att de har bott i två olika distrikt i den svenska huvudstaden: den ekonomiskt och kulturellt integrerade gruppen bodde i stadens norra delar medan den traditionella gruppen levde i de södra och västra delarna. Utifrån tre olika exempel på individuella, vardagliga rörelser genom Stockholm kommer artikeln utmana idén om två rumsligt separerade grupper inom Stockholms judiska befolkning. 

Referens

Maja Hultman. 2016. A Trio of Case Studies Challenging the Assumption that the Jewish Community in Stockholm was Spatially Separated, 1933-1940s. Emergence 8, 53-66. 

bottom of page