top of page

Curriculum Vitae

Forskningserfarenhet

2021 - nuvarande

POSTDOKTOR

Centrum för Europaforskning (CERGU)/Institutionen för Historiska studier vid Göteborgs universitet

Göteborg, Sverige

Jag forskar kring Förintelsens påverkan på svensk-judiska, transnationella kultur-ekonomiska nätverk, samt judarnas roll för utvecklingen av Stockholms moderna topografi. Jag undervisar vid Institutionen för Historiska studier.

Jag är även gästforskare på Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm.

2019 - 2021

FORSKARE

Yerusha

Stockholm, Sverige

Jag kartlagde och förtecknade material från judiska arkiv på Riksarkivet inom ramen för det europeiska kulturarvsprojektet Yerusha. Målet var att att skapa större digital tillgänglighet för kommande forskare. Det svenska projektet planeras och leds av Pontus Rudberg.

2019 - 2020

MUSEILÄRARE

Judiska museet

Stockholm, Sverige

Som museilärare skapade jag två stadsvandringar baserat på min akademiska forskning, forskade kring objekt och texter, samt jobbade som guide. 

Judiska museet var under min anställning en av finalisterna till utmärkelsen "Sveriges bästa museum 2019".

2013 - 2019

DOKTORAND

Parkes Institute for the Study of Jewish and non-Jewish Relations/Department of History vid University of Southampton

Southampton, Storbritannien

Den tvärvetenskapliga doktorsavhandlingen utforskar rollen av judiska/icke-judiska relationer, församlingshierarkier och urban topografi för konstruktionen av judisk religiös mångfald i Stockholm, 1870-1939.

Jag var också gästforskare på Leibniz-Institute for European History i Mainz.

Utbildning

2013 - 2019

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

Fil.dr. i historia

Southampton, Storbritannien

Doktorsavhandlingens varierande källmaterial krävde färdigheter inom rumsliga, performativa och sociologiska teorier. Jag använde mig av geografiska, digitala, arkitektoniska, muntlig historiska och musik-etnologiska metoder, inklusive Geographic Information Systems (GIS).

Doktorsutbildningen innehöll kurser i pedagogik, GIS och forskningsmetoder, och innebar även deltagande på internationella konferenser, institutionsseminarier och doktorsprogram.

2012 - 2013

UPPSALA UNIVERSITET

Mag. i journalistik

Uppsala, Sverige

Utbildningen fokuserade på praktiska journalistiska metoder. Den innehöll kurser i juridik, media och kreativt skrivande, samt praktik på två lokaltidningar. 

Uppsatsen publicerades som en antropologisk artikel om judiska rum i samtidens Stockholm. 

2008 - 2012

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

Fil.kand. i judisk historia och kultur

Southampton, Storbritannien

Det tvärvetenskapliga programmet kombinerade kurser om judisk historia och kultur i medeltids- och modern historia, litteratur, musiketnologi, arkeologi, filosofi och språk, med ett specifikt fokus på modern urbanhistoria.

 

Uppsatsen utforskade rollen av landskap och musik för skapandet av den zionistiska nationalidentiteten i Yishuv, 1909-1948. 

bottom of page