Evenemang inom samverkan

Föreläsningar

2021

• Moderator för diskussionen av Dr Carl Henrik Carlssons bok Judarnas historia i Sverige, Judiska museet i Stockholm (Sweden), 28/10/2021. 

• Föreläsning "Det judiska hemmet: Kvinnornas plats! Maktens plats?", Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Stockholm (Sverige), 20/10/2021.

2020

• Talare vid boksläppet av Jag må bo mitt ibland dem: Stockholms synagoga 150 år, Stora synagogan i Stockholm (Sverige), 16/9/2020.

Utbildning

2020

• Forskare för "Låna en forskare", Forskarfredagen, Göteborg (Sverige), 27/11/2020.