top of page

Jews, Europe, and the Business of Culture

Sammanfattning

Temanumrets fem artiklar lånar idéer från den historiska företagskulturella inriktningen och inlemmas därmed i "the business turn" inom judiska studier genom att undersöka olika judiska entreprenörskapsuttryck och ekonomiska aktiviteter, och deras påverkan och restriktioner, i det moderna Europa. Författarna undersöker relationen mellan judiska företag och lokala, nationella och europeiska utvecklingar, utforskar hur Europas historiska relation med judar påverkade det judiska företagets vardagsliv och diskuterar hur företaget användes som plattform för kulturella relationer med icke-judiska majoriteter. Med andra ord, de ger exempel på hur företag, utanför deras roll för ekonomisk överlevnad och framgång, aktiverades för sociala och kulturella anledningar och därmed ger en inblick i den konkreta verkligheten av judiska gensvar och deltagande i ett Europa som ständigt genomgick politiska, sociokulturella och nationella förändringar. Tillsammans sätter de ord på den judiska upplevelsen av migration, nationell tillhörighet, modernitet och diskriminering i det moderna Europa. 

Referens

Maja Hultman, Benito Peix Geldart and Anders Houltz (red.). 2023. Temanummer "Jews, Europe, and the Business of Culture." Jewish Culture and History 24/1. 

bottom of page