top of page

The Impact of Shoah on European Jewish Business Networks and Cultural Mobility

Projektet bygger på arkiv från två svensk-judiska företagsfamiljer som rörde sig i Europa och globalt mellan 1910-talet och 1990-talet. Som judiska ledare i Stockholm använde de transnationella och ekonomiska nätverk för att förflytta kulturella idéer inom den europeiska diasporan och över nationsgränser. Det är nätverken - deras funktion, försvinnande och förändring - som detta postdoktorsprojekt undersöker. Projektet undersöker perioden före, under och efter Förintelsen och utforskar därmed hur Europas antisemitism, som resulterade i folkmordet på sex miljoner judar och utplåningen av europeiska judiska centrum under 1930- och 40-talen, också påverkade judisk tillhörighet till Europa. Det tvärvetenskapliga projektet, baserat på företagshistoria, kulturstudier, komparativa studier och genusstudier, analyserar delvis hur europeiska judar använde transnationella strukturer för att samarbeta för minoritetens kulturella utveckling, och delvis hur diskriminerande lagstiftning och folkmord mot en etnisk minoritet i en europeisk nation påverkar den etniska minoritetens kultur i andra delar av Europa.

Projektet startade i januari år 2021 och är kopplat till min postdoc vid Centrum för Europaforskning (CERGU) och Institutionen för historiska studier på Göteborgs universitet. Det görs i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria där jag också är gästforskare. 

Två konferenser har anordnats i relation till projektet. Den internationella och virtuella workshopen Jews, Europe, and the Business of Culture samorganiserades med Dr Benito Peix Geldart vid Centrum för Näringslivshistoria och inföll 23-24 November 2021. Resultaten kommer publiceras som ett temanummer i den internationella tidskriften Jewish Culture and History år 2023. Den internationella konferensen A Jewish Europe? Virtual and Real-Life Spaces in the 21st Century samorganiseras med Professor Joachim Schlör vid University of Southampton och kommer äga rum 3-5 maj 2022 i Göteborg. 

bottom of page