top of page

Stadsvandringar för Judiska museet i Stockholm

För att förbättra tillgängligheten och tillämpandet av mina forskningsresultat har jag konverterat material från min doktorsavhandling till en stadsvandring om judiskt ortodoxt liv på ön Södermalm i Stockholm för Judiska museet. Den andra stadsvandringen krävde ny forskning om svensk-judiskt liv kopplat till platser i Gamla Stan under 1700-talet och det tidiga 1800-talet. Stadsvandringarna innehåller bland annat: ny information om ett av de första svensk-judiska bröllopen and de aldrig genomförda planerna för ett ortodoxt kulturcentrum, samt tidigare okända platser for antisemitiska upplopp år 1838, mikvot (rituella bad), synagogor och minyanim.

Vandringarna levandegör det ofta glömda judiska livet i Sverige, och problematiserar akademiska och lekmanna idéer om svensk-judiska identiteter. 

Stadsvandringarna lanserades av Judiska museet i Stockholm under sommaren och hösten 2020, och finansierades av Region Stockholms kulturfond

bottom of page